Logoped till skola i Fisksätra

ARBETSPLATSEN 

Framgångsskolan i Nacka är en grundskola, F-9. Skolan har idag cirka 200 elever.  Framgångsskolan erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? 

 

Arbetsbeskrivning

I uppdraget kommer du huvudsakligen att:

§  Bidra skolan med logoped kompetens och genomföra relevanta utredningar och insatser

§  Ingå i skolans specialpedagogiska arbetslag

§  Tillsammans med övriga i arbetslaget koordinera, planera, genomföra och utvärdera det specialpedagogiska arbetet.

§  Ingå i skolans elevhälsoteam och tillsammans med teamet utveckla elevhälsoarbetet

§  Stötta och handleda pedagoger rörande inkluderande arbetssätt och pedagogiska strategier för att så långt som möjligt möta elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd inom klassens ram.

§  Koordinera och genomföra vissa intensivträningsperioder.

§  Ha en samordnande och handledande roll i samband med screening.

§  Finnas med i skolans kollegiala lärande och fortbildningsinsatser avseende frågor som bland annat rör specialpedagogiska insatser, anpassningar och tillgänglig lärmiljö.

Kvalifikationer

Den som vi söker:

§  Är legitimerad och erfaren logoped.

§  Har erfarenhet av att leda och genomföra specialpedagogiska insatser som även inkluderar områden utanför det rent språkliga.

§  Är en engagerad, utåtriktad och positiv person som tycker om att ta initiativ och finnas i en händelserik och omväxlande vardag.

§  Erfarenhet av att genomföra pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram.

§  Har ett lösningsinriktat och praktiskt förhållningssätt i kontakten med elever, vårdnadshavare och kollegor.

§  Har erfarenhet av att handleda kompetenta och engagerade kollegor enskilt och i grupp

§  Ser skolan som en helhet där vi alla har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling.

§  Ser betydelsen av och har förmågan att, utveckla fungerande strukturer och rutiner.

§  Är en tydlig ledare med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till eleverna

§  Goda IT-kunskaper är en förutsättning som du också använder i ditt arbete.

§  Har erfarenhet av och stor trygghet i att handleda elever och medarbetare i användningen av kompensatoriska hjälpmedel och screening.

§  Har erfarenhet av att koordinera och leda olika typer av intensivträningsperioder.

§  Är förtrogen med skolans styrdokument (läroplan, värdegrund, kunskapskrav, bedömning).

§  Har mycket goda referenser från tidigare arbetsplatser.

§  Har stor erfarenhet av att genomföra möten och upprätthålla konstruktiva och goda kontakter till vårdnadshavare.

§  Vi kommer att ta personlig lämplighet i beaktning.

Ansökningar mottages och bearbetas löpande.

Ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister krävs i samband med ev. anställning.

Anställningen inleds som en provanställning.

Tjänsten är på 50% men kan kombineras med en bibliotekarietjänst och då bli på 100%  

Välkommen med din ansökan! 

 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Stockholm Central
111 64 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Varför jobba med oss?

Miljonbemanning är ett bemanningsföretag med mål att göra samhället till en bättre plats för oss alla.

  • Personlig utveckling

    Hos oss stöttas alltid all typ av utveckling och vi hjälper gärna till när en medarbetare vill utvecklas hos oss.

  • Balans mellan vardag och jobb

    Vi förstår att alla liv ser olika ut. Vi strävar alltid efter att sätta dig i fokus.

  • Jakten på perfektion

    Vi har skapat en organisation som bygger på delaktighet, transparens och strävan efter att alltid utmana gränserna.

Vi skräddarsyr uppdrag för dig.

Vår långa erfarenhet, överlägsna målgruppskännedom och gedigna databas ger oss ett övertag.

Inga andra kan som vi matcha företags personalbehov med ambitiös och kompetent personal. Vi får fram styrkorna hos personen och tar tillvara på kompetensen och talangerna! Vi ser kapacitet och talang hos våra sökande som dem själva och andra ofta inte ser, vi hjälper dem att omvandla den till konkurrenskraftig arbetskraft. Vi är experter på att matcha den sökande med rätt jobb och det är vi stolta över!

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att plocka fram just detta och är duktiga på att ”se säljaren inom dig”.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor