facebook tracking

Inköpare

Uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för ett heltidsuppdrag som inköpare. Ditt uppdrag består av att bidra till Svenska kraftnäts utbyggnad av nya och förnyelse av befintliga anläggningar med upphandling av framförallt konsulter och tekniska konsulter men inköp från andra kategorier kan förekomma. Du ansvarar för hela inköpsprocessen från framtagning av förfrågningsunderlag och avtal, utvärdering av anbud, förhandling med leverantörer samt kontraktsförvaltning.

Din roll kommer vara att stödja projektverksamhet med deras behov av konsulttjänster och framförallt avrop från ramavtal. Ditt ansvar är att säkerställa ordning och reda upprätthålls för ingångna avtal, gällande villkor, omfattning, avtalstid samt tillhörande säkerhetsskyddsavtal och registerkontroller.

Du tillhör inköpsenheten men kommer sitta i projektverksamheten för att på bästa sätt kunna stötta beställarna.

Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av Svenska kraftnät. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät)

Du förväntas också bidra till det strategiska kategoristyrningsarbetet genom att stödja kategoriansvarig och kategoriteamet i arbetet. Upphandlingar på Svenska kraftnät genomförs enligt LUF, Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna.

Arbetet utförs i nära samarbete med övriga medarbetare på inköpsenheten, många delar av övriga Svenska kraftnät samt leverantörer.

Uppdraget kräver god kompetens och förståelse för kommunikation och relationsbyggande då inköpsrollen innebär kontaktytor inom hela verksamheten och med leverantörer.

Arbetsuppgifter

Krav på leverans:

Löpande genomföra avrop/upphandlingar framförallt inom konsulter och tekniska konsulter men inte uteslutande. Kontinuerligt stötta projektverksamheten med deras inköp och avtal.

Placering:

Placering Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg.

Omfattning:

Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden.

Skallkrav

Utbildning (Svenska kraftnät kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat):

 • Konsulten ska ha eftergymnasial utbildning inom inköp, teknik, ekonomi, juridik; KY eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet som Svenska kraftnät sammantaget bedömer som likvärdig. 

Kompetens och Erfarenhet:

 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av inköpsarbete innebärande avrop/upphandling, hantering av avtal, kontraktsförvaltning. 
 • Kunna genomföra avrop/upphandlingar från början till slut självständigt.  

Annat
Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Svenska kraftnät förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

 • God samarbetsförmåga och initiativförmåga
 • Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
 • Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
 • Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
 • Arbetar självständigt och målinriktat
 • Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
 • Förmåga att arbeta i grupp
Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Rotemannavägen 10
14557 Stockholm Vägbeskrivning info.miljonbemanning@se 0840022750

Varför jobba med oss?

Miljonbemanning är ett bemanningsföretag med mål att göra samhället till en bättre plats för oss alla.

 • Personlig utveckling

  Hos oss stöttas alltid all typ av utveckling och vi hjälper gärna till när en medarbetare vill utvecklas hos oss.

 • Balans mellan vardag och jobb

  Vi förstår att alla liv ser olika ut. Vi strävar alltid efter att sätta dig i fokus.

 • Jakten på perfektion

  Vi har skapat en organisation som bygger på delaktighet, transparens och strävan efter att alltid utmana gränserna.

Vi skräddarsyr uppdrag för dig.

Vår långa erfarenhet, överlägsna målgruppskännedom och gedigna databas ger oss ett övertag.

Inga andra kan som vi matcha företags personalbehov med ambitiös och kompetent personal. Vi får fram styrkorna hos personen och tar tillvara på kompetensen och talangerna! Vi ser kapacitet och talang hos våra sökande som dem själva och andra ofta inte ser, vi hjälper dem att omvandla den till konkurrenskraftig arbetskraft. Vi är experter på att matcha den sökande med rätt jobb och det är vi stolta över!

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att plocka fram just detta och är duktiga på att ”se säljaren inom dig”.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor