Miljonbemanning logotype
Norsborg

Operativ projektledare inom E-handel av daglighandelsvaror

Uppdraget är att säkerställa att det verkliga kundbehovet är identifierat och tillgodosett, bortom tekniska plattformar. Det är det som skapar affärsnytta.

Norsborg

Vi skräddarsyr uppdrag för dig.